گھر > دیگر زبانیں > مواد

Sustancias nocivas adhesivo ڈی resina epoxi

Jun 05, 2017

لاس sustancias nocivas adhesivas ڈی resina epoxi بیٹے aminas aromáticas، etilendiamina، dimetilpropilamina، anhídrido maleico، anhídrido dodecenilsuccínico Y otros agentes ڈی curado؛ یسٹر ڈی fosfato، DBP، DOP Y otros plastificantes؛ 501،690، diepóxido ڈی butadieno، estireno epoxidado، diepóxido ڈی vinilciclohexeno (YJ-132)، alquitrán ڈی hulla Y otros diluyentes؛ Polvo ڈی cuarzo، polvo ڈی amianto، óxido ڈی cromo، cromato ڈی زنک، óxido ڈی berilio Y otros rellenos. 690 tiene ؤنا Fuerte کی alergia ایک لا intoxicación cutánea. بوٹاڈائن diepoxy سے El Mas tóxico سوں. Vinilciclohexeno سے Doble epoxi بارے لا irritación ڈی لا Piel کی، پیرا چین کے علاوہ producir سارکوما این ratas. Alquitrán ڈی hulla EN ایل MEDIO AMBIENTE Y ایل cuerpo humano tiene اقوام متحدہ میئر میٹرکس.