گھر > دیگر زبانیں > مواد

Poliimidas sulfonadas

Apr 21, 2017

کومو لا گیند ڈی آتش یسٹا این presencia ڈی trabajo ڈی پانی، LA estabilidad ڈیل پانی ڈی polímero determina directamente لا Vida ڈیل مواد. لا estabilidad ڈیل پانی ڈی ڈاس سے Maneras: ؤنا ES سے Fisica، ES سے Decir، LA سے Perdida ڈی resistencia ڈی لا تاریخی debido تعالی hinchamiento O شامل لا disolución ڈی لا تاریخی hidrófila فی ایل سے Agua. سے El otro ES químicamente، ES سے Decir، LA estabilidad hidrolítica ڈی لا poliimida این کنڈیشنگ ڈی بیٹری. Debido تعالی propio anillo ڈی imida EN لا hidrólisis، especialmente این álcali Y Acido کی Fuerte کی EN لا inestabilidad، EN لا سے Seleccion ڈی poliimida کومو membrana ڈی intercambio سے Cuando SE necesita atención خاص. ال anillo ڈی cinco کی miembros عادت ES مزید سمجھدار ایک لا hidrólisis debido ایک لا میئر کشیدگی ڈیل anillo، سے Mientras سے Que ایل anillo ڈی SEIS miembros ES relativamente estable.