گھر > دیگر زبانیں > مواد

ES ؤنا célula ڈی آتش ڈی hidrógeno convierte لا ENERGIA سے Quimica این ENERGIA ELECTRICA

Apr 19, 2017

لا célula ڈی آتش ڈیل hidrógeno ES ؤنا ENERGIA سے Quimica این ENERGIA ELECTRICA ڈیل dispositivo، کون eficacia ہزاروں، reservada، respetuosa ڈیل Medio AMBIENTE Y ASI sucesivamente. لاس pilas ڈی آتش ڈی hidrógeno سے Que utilizan membranas ڈی electrólito polimérico SE ہان utilizado این لاس vehículos ڈی Hoy کی. Célula ڈی آتش ڈی hidrógeno براہ ڈاس reacciones electroquímicas پیرا generar electricidad: ایل cátodo ڈی hidrógeno SE oxida EN ایل Oxigeno کی anódico SE کم. سے Desde ایل پروٹون ایک través ڈی لا membrana ڈی polímero پیرا completar ایل funcionamiento ڈیل circuito، یسٹا بیٹری SE utiliza PTFE membrana پیرا Nafion ایل diafragma، SE سے Puede utilizar EN لا باجا درجہ حرارت ڈی 80 ℃. لاس membranas Nafion tienen ؤنا اعلی conductividad ڈی protones Y ؤنا larga VIDA útil. Pilas ڈی آتش ڈی hidrógeno voluminosos، voluminosos contenedores ڈی almacenamiento ڈی hidrógeno، ٹین directa گیند ڈی آتش ڈی metanol ہا despertado گران سود. Debido ایک سے Que ایل DMFC ES مزید adecuado پیرا لا fabricación ڈی بیٹریاں portátiles. Nafion membrana debido ایک لا اعلی permeabilidad تعالی metanol، کوئی SE aplica ایک DMFC، Y muy کرسمس. Por کی لو سے Tanto، ال desarrollo ڈی لا conductividad ڈیل پروٹون سے Cerca ڈی membrana Nafion، کون باجا permeabilidad تعالی metanol. Y EN لا باجا humedad con کی اعلی conductividad سے Puede trabajar ایک altas temperaturas، سے Mientras سے Que ایل diafragma مزید barato ہا Sido کی لا búsqueda ڈی لا میٹا ڈیل desarrollador.